Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

    

Seminarium naukowe "Wokół metody. Jak badać instytucje?"

Szanowni Państwo,

pragniemy poinfomować, iż 7 listopada odbędzie się organizowane przez Forum Myśli Instytucjonalnej oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego seminarium naukowe nt. "Wokół metody. Jak badać instytucje?". Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Jerzy Wilkin (IRWiR PAN). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: www.hmeihg.uni.lodz.pl/seminarium2016.html

Serdecznie zapraszamy.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl