Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

X Kongres Ekonomistów Polskich

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi X Kongresu Ekonomistów Polskich „Ekonomiści dla rozwoju”, który odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29.11.2019 r. Kongres ukierunkowany jest na dyskurs nad istotą i przyczynami przemian oraz nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych i aspektów prognostycznych, a tym samym nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w zakresie nauk ekonomicznych.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl