Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

20.05.2019 r. w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki Sztuki Prezes PTE dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB wystąpiła z wykładem pt. "Dlaczego ekonomia? Rzecz o cytrynach, ziemniakach i piwie". Wykład był skierowany do uczniów szkół średnich.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl