Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Spotkanie z cyklu "O ekonomii przy kawie" 13.02.2020 r.

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "O ekonomii przy kawie":
 
O ekonomii przy kawie 13.02.2020
Ponadto, z uwagi na kolejne planowane i ważne dla naszego oddziału wydarzenia, w których obecność członków PTE będzie niezbędna, uprzejmie prosimy o wpisanie do kalendarzy:
- 13.03 godz. 16.00 - Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Oddziału (w związku z końcem kadencji i koniecznością wyboru nowych władz) oraz
- 26.03 godz. 10.00-16.00 - XXI Podlaskie Forum Ekonomistów "Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich" poświęcone dr hab. Adamowi Sadowskiemu, prof. UwB.
O szczegółach ww. wydarzeń będziemy informować Państwa w terminie późniejszym.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl