Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

O projekcie

Z dniem 1.05.2011 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pt. "Edukacja - szansą rozwoju Gminy Wyszki".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu trwać będzie do 30.09.2011 roku. Kwota dofinansowania projektu wynosi 49.995 PLN.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pdf

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl