Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

    

Konferencja Naukowa "Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności"

Szanowni Państwo,

przekazujemy zaproszenie na konferencję naukową na temat "Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności" organizowaną dn. 18 listopada 2016 roku przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

http://www.wsb.pl/poznan/gospodarka-i-finanse-wobec-wyzwan-wspolczesnosci

Serdecznie zapraszamy.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl