Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

    

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2018

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, iż laureatami II Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku na najlepszą pracę magisterską i dyplomową, dotyczącego prac napisanych i obronionych w roku 2018 w obszarze "Gospodarka oparta na wiedzy", zostali:

→ I nagroda wśród prac magisterskich: Pani Mgr Paulina Murawska za pracę "Kapitał intelektualny i jego pomiar (na przykładzie Fabryki Mebli “Forte” S.A.)", której promotorem była Pani dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB;

→ I nagroda wśród prac dyplomowych: Pani Lic. Joanna Ściuba za pracę "Gospodarka oparta na wiedzy a gospodarka turystyczna na przykładzie województwa podlaskiego”, której promotorem była Pani dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB.

Wręczenie nagród odbędzie się 7.12.2018 w czasie XIX Podlaskiego Forum Ekonomistów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursu

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2019

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2019 roku i napisanych w obszarze: Czynniki rozwoju regionalnego.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej,  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
- prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.

Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z opinią Promotora, powinny zostać przesłane na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok. 
Termin składania prac upływa 30 lipca 2019 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 30 września 2019 roku 

Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj. 
  Formularz zgłoszeniowy 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2018 - przedłużenie terminu

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż decyzją Kapituły Konkursowej  termin składania prac w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie i licencjackie napisane i obronione w 2018 roku został przedłużony do 31 października.
Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku i dotyczy prac obronionych w 2018 roku i napisanych w obszarze: Gospodarka oparta na wiedzy
Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2018

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2018 roku i napisanych w obszarze: Gospodarka oparta na wiedzy.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.

Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z opinią Promotora, powinny zostać przesłane na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok. 
Termin składania prac upływa 20 lipca 2018 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 20 września 2018 roku.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, iż laureatami Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku na najlepszą pracę magisterską i dyplomową dotyczącego prac napisanych i obronionych w roku 2017 w obszarze "Finansowe aspekty działalności gospodarczej" zostali:
 
→ I nagroda wśród prac magisterskich: Pani Karolina Hołownia za pracę "Kreatywne aspekty rachunkowości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw", której promotorem była Pani dr Anna Dyhdalewicz;

→ I nagroda wśród prac dyplomowych: Pani Anna Olszewska za pracę "Analiza źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie 'Lumiere' sp. z o.o." , której promotorem była Pani dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska.

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursu

Serdecznie gratulujemy!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl