Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

IV Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2020

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza IV Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. 
Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w latach 2019-2020 i napisanych w obszarze:

Innowacyjność w gospodarce

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
- prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.

Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z opinią Promotora, powinny zostać przesłane na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok.
Termin składania prac upływa 30 września 2020 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 roku.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się: Regulamin_Konkursu

Formularz zgłoszeniowy ←

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2019

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, iż laureatem III Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku na najlepszą pracę magisterską i dyplomową, dotyczącego prac napisanych i obronionych w roku 2019 w obszarze "Czynniki rozwoju regionalnego", został:

→ I nagroda wśród prac magisterskich: Pan Mgr Norbert Arszułowicz za pracę "Zasoby niematerialne a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie mikroprzedsiębiorstw w województwie podlaskim". Promotorem pracy Pani dr Iwona Skrodzka, Uniwersytet w Białymstoku.

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursu

Wręczenie nagród odbędzie 14.10.2019 r. o godz. 11.15 w czasie Rady Wydziału Ekonomii i Finansów (sala 201).

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na najlepszą pracę 2019 - przedłużenie terminu

Szanowni Państwo,
decyzją Kapituły Konkursu na najlepszą pracę magisterską i dyplomową został przedłużony termin składania prac magisterskich i dyplomowych napisanych i obronionych w 2019 roku. Nowy termin składania prac mija 30 sierpnia 2019 roku. Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: http://pte.uwb.edu.pl/konkurs-na-najlepsza-prace

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2018

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, iż laureatami II Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku na najlepszą pracę magisterską i dyplomową, dotyczącego prac napisanych i obronionych w roku 2018 w obszarze "Gospodarka oparta na wiedzy", zostali:

→ I nagroda wśród prac magisterskich: Pani Mgr Paulina Murawska za pracę "Kapitał intelektualny i jego pomiar (na przykładzie Fabryki Mebli “Forte” S.A.)", której promotorem była Pani dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB;

→ I nagroda wśród prac dyplomowych: Pani Lic. Joanna Ściuba za pracę "Gospodarka oparta na wiedzy a gospodarka turystyczna na przykładzie województwa podlaskiego”, której promotorem była Pani dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB.

Wręczenie nagród odbędzie się 7.12.2018 w czasie XIX Podlaskiego Forum Ekonomistów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursu

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2019

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2019 roku i napisanych w obszarze: Czynniki rozwoju regionalnego.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej,  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
- prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.

Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z opinią Promotora, powinny zostać przesłane na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok. 
Termin składania prac upływa 30 lipca 2019 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 30 września 2019 roku 

Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj. 
  Formularz zgłoszeniowy 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl