Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2018

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2018 roku i napisanych w obszarze: Gospodarka oparta na wiedzy.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.

Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z opinią Promotora, powinny zostać przesłane na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok. 
Termin składania prac upływa 20 lipca 2018 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 20 września 2018 roku.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl