Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2018 - przedłużenie terminu

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż decyzją Kapituły Konkursowej  termin składania prac w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie i licencjackie napisane i obronione w 2018 roku został przedłużony do 31 października.
Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku i dotyczy prac obronionych w 2018 roku i napisanych w obszarze: Gospodarka oparta na wiedzy
Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl