Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

IV Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2020

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza IV Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. 
Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w latach 2019-2020 i napisanych w obszarze:

Innowacyjność w gospodarce

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
- prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.

Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z opinią Promotora, powinny zostać przesłane na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok.
Termin składania prac upływa 30 września 2020 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 roku.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się: Regulamin_Konkursu

Formularz zgłoszeniowy ←

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl