Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Najblizsze wydarzenia:

9 listopada - zawody I stopnia (szkolne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

16 listopada - przekazanie przez szkoły do właściwych miejscowo Komitetów Okręgowych prac z zawodów I stopnia (szkolnych) wraz z protokołami.

do 5 grudnia - ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl