Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Państwo a gospodarka”. Honorowy patronat nad XXX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.

"...pytanie o rolę państwa w gospodarce było w nauce ekonomii od zawsze jednym z podstawowych problemów. Ostatnie wydarzenia gospodarcze na świecie sprawiły, że stało się ono ciągle aktualne, a próba poszukiwania odpowiedzi na nie, to wyzwanie nie tylko dla przyszłych uczestników Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ale także teoretyków i praktyków ekonomii." (http://owe.pte.pl/)

Tak jak co roku część pisemna Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będzie skoncentrowana wokół problematyki wskazanej w jej haśle przewodnim. Powyżej przedstawiono zarys problematyki pytań o charakterze ogólnym tej części olimpiady. Natomiast pytania testowe obejmować będą całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów. Dla zawodów I i II stopnia (szkolnych i okręgowych) przewidziana jest forma pisemna. Natomiast zawody III stopnia (centralne) przeprowadzone zostaną zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w szkołach na terenie całego kraju 9 listopada 2016 r. Kolejny etap zawodów - II stopnia (okręgowe) - odbędzie się 13 stycznia 2017 r. w 17 komitetach okręgowych powołanych przy oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 1 i 2 kwietnia 2017 r. w Serocku koło Warszawy.

Wszelkie informacje dotyczace bieżącej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znajdą Państwo w informatorze: http://owe.pte.pl//upload/files/informatory/xxxolimpiadainformator.pdf oraz na stronie: http://owe.pte.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl