Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Zawody I stopnia (szkolne) XXX OWE

Zawody I stopnia (szkolne) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się na terenie całego kraju 9 listopada 2016 r. (środa).

Miejsce przeprowadzenia zawodów: szkoły, które zgłosiły udział w Olimpiadzie.
Rozpoczęcie zawodów: godz. 9:00.

Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji), zadania z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Komitetu Okręgowego w Białymstoku: http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxx/xxx-owe-bialystok-2016.pdf

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl