Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2018/2019 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”. Honorowy patronat nad XXXII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej,począwszy od roku szkolnego 1987/1988. Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju oraz ich nauczycieli. Znajduje to wyraz w liczbie uczestników i szkół przystępujących do zawodów każdej edycji Olimpiady. W dotychczas zorganizowanych trzydziestu jeden edycjach Olimpiady udział wzięło blisko 330 tys. uczniów. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w "Informatorze o XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej"
na stronie: http://owe.pte.pl/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej/

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl