Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Idea i formuła PFE

1. Historia powstania:
Prezes PTE Oddział w Białymstoku - dr Zbigniew Ejsmont, prof. WSE oraz Sekretarz PTE Oddział w Białymstoku - dr Stanisław Grzelak, zaprosili przedstawicieli kół uczelnianych PTE z Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w celu przedyskutowania kierunków przyszłej pracy PTE w Białymstoku. Po kilku spotkaniach dr Adam E. Szczepanowski zaproponował formułę Podlaskiego Forum Ekonomistów, a w przyszłości Podlaskiego Kongresu Ekonomistów. W skład zespołu koordynującego weszły następujące osoby, przewodniczący Kół PTE w uczeniach białostockich:
        dr Adam E. Szczepanowski – WSFiZ w Białymstoku,
        dr Grażyna Klamecka-Roszkowsa – WSE w Białymstoku,
        dr hab. Mirosława Kozłowska-Budziak - Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB,
        dr Anna Dyhdalewicz – Wydział Zarządzania PB.

2. Cele Forum:
wymiana myśli i doświadczeń ekonomistów uczelni wyższych województwa podlaskiego
- poszukiwanie aktualnych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym regionu podlaskiego
- integracja ekonomistów i przedsiębiorców z terenu Podlasia

3. Organizatorzy Forum:
- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
- Koła Oddziałów PTE z terenu województwa podlaskiego
- Rektorzy i Dziekani uczelni o profilu ekonomicznym z województwa podlaskiego (UwB, PB, WSE, WSFiZ ...)

4. Organizacja i formuła spotkań:
- Za ogólną organizację, w tym ostateczne ustalenie tematyki spotkań Forum odpowiedzialny jest Zespół Koordynacyjny Podlaskiego Forum Ekonomistów i Zarząd PTE Oddział w Białymstoku.
- W skład Zespołu Koordynacyjnego Forum wchodzą: Prezes Podlaskiego Oddziału PTE, Prezesi Kół Uczelnianych PTE oraz delegowani przez nich przedstawiciele.
- Spotkania Forum odbywają się w roku akademickim, raz na 2-3 miesiące, w ustalony wspólnie stały dzień miesiąca (w miarę potrzeb spotkania mogą być częstsze, np. raz w miesiącu).
- Gospodarzem spotkania, który inicjuje tematykę spotkań Forum są członkowie PTE z poszczególnych uczelni wyższych Białegostoku według wcześniej ustalonego porządku (WSE, WSFiZ, UwB, PB).
- Za bezpośrednią organizację poszczególnych spotkań odpowiedzialni są członkowie PTE z danej uczelni, przy życzliwej i otwartej współpracy z Rektorami oraz Dziekanami poszczególnych uczelni.
- Spotkania Forum prowadzi przedstawiciel PTE z danej uczelni wraz z osobą, która będzie gospodarzem następnego spotkania Forum.
- Zespół Koordynacyjny Forum (Zarząd PTE Oddział w Białymstoku) może zaprosić do współorganizacji spotkań przedstawicieli podlaskich przedsiębiorców.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl