Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

    

Publikacje

2014

2014 1

Przedsiębiorczość gospodarcza w Polsce
- szanse i ograniczenia w dobie wychodzenia z kryzysu

A. Sadowski, A. Wyszkowski (red.),

PTE Oddział w Białymstoku

Białystok 2014

2015

2015 1

Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym

B. Roszkowska-Mądra, M. Roman (red.),

PTE Oddział w Białymstoku

Białystok 2015

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl