Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

    

Publikacje

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2018

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2018 roku i napisanych w obszarze:

Gospodarka oparta na wiedzy

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
         - prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
         - 
prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.
Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z opinią Promotora, powinny zostać przesłane na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok. 

Termin składania prac upływa 20 lipca 2018 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 20 września 2018 roku
Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

→  Formularz zgłoszeniowy ←

Prezes PTE Oddział w Białymstoku
dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku na najlepszą pracę magisterską i dyplomową dotyczy prac napisanych i obronionych w roku 2017 w obszarze:

                                                       Finansowe aspekty działalności gospodarczej

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Ekonomii i Zarządzania), Politechniki Białostockiej (Wydział Zarządzania) oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
         - prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
         - 
prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.
Termin przesłania wniosków oraz wydrukowanych prac wraz z opinią Promotora na adres PTE Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, ustala się na dzień 20 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na dzień 20 września 2017 r. 
Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

→  Formularz zgłoszeniowy  ←

Prezes PTE Oddział w Białymstoku
dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB

2014

2014 1

Przedsiębiorczość gospodarcza w Polsce
- szanse i ograniczenia w dobie wychodzenia z kryzysu

A. Sadowski, A. Wyszkowski (red.),

PTE Oddział w Białymstoku

Białystok 2014

2015

2015 1

Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym

B. Roszkowska-Mądra, M. Roman (red.),

PTE Oddział w Białymstoku

Białystok 2015

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl