Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

    

OWE

Zawody III stopnia (centralne) XXX OWE

Zawody III stopnia (centralne) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 1 i 2 kwietnia 2017 r. (sobota i niedziela) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku (woj. mazowieckie).

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

XXX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Piotr Ciepliński – uczeń Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK w Toruniu. Drugie miejsce zajeła Alicja Okapa z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie. Na trzecim miejscu znalazł się Przemysław Karpisz z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie.

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXX OWE.

Lista laureatów XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: 
http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/laureaci/laureaci-xxx-owe.pdf

Lista finalistów XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: 
http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/finalisci/finalisci-xxx-owe.pdf

Zawody II stopnia (okręgowe) XXX OWE

Zawody II stopnia (okręgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 13 stycznia 2017 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski.

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

- jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
- zadania z analizy finansowej,
- 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Komitetu Okręgowego w Białymstoku: http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxx/xxx-owe-lista-zakwalifikowanych-do-zawodow-centralnych.pdf

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów II stopnia (okręgowych) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia (centralnych): 
http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/niezakwalifikowani/xxx/xxx-owe-lista-uczestnikow-niezakwalifikowanych-do-zawodow-centralnych.pdf

Zawody I stopnia (szkolne) XXX OWE

Zawody I stopnia (szkolne) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się na terenie całego kraju 9 listopada 2016 r. (środa).

Miejsce przeprowadzenia zawodów: szkoły, które zgłosiły udział w Olimpiadzie.
Rozpoczęcie zawodów: godz. 9:00.

Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji), zadania z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Komitetu Okręgowego w Białymstoku: http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxx/xxx-owe-bialystok-2016.pdf

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl