Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

OWE

Cztery Czwartki przed Olimpiadą

Serdecznie zapraszamy na zajęcia pogłębiające wiedzę uczniów przygotowujących się do kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 
Harmonogram spotkań: 
12.09.2019 r.
Spotkanie z Mikroekonomią Prowadzący: dr hab. Ewa Gruszewska prof. UwB,
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB
26.09.2019 r. Spotkanie z Makroekonomią Prowadzący: prof. dr hab. Robert Ciborowski
10.10.2019 r. Spotkanie z Teorią Zarządzania i Marketingu Prowadzący: dr Marek Kruk
24.10.2019 r.  Spotkanie z Analizą finansową Prowadzący: dr Anna Dyhdalewicz
Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, Białystok, ul. Warszawska 63, sala 201, godz. 17.00-18.30
 
Cztery Czwartki przed Olimpiadą plakat biały

XXXII OWE: Osiągnięcia uczniów z Okręgu Białystok

Laureatem XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został: Grzegorz Kiersnowski z II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Finalistą XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został: Rafał Tworkowski z II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Serdecznie gratulujemy!!!

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXII OWE

11 stycznia 2019 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB odbył się II etap (okręgowy) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w województwie podlaskim organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Białymstoku. Hasło przewodnie tegorocznej Olimpiady to: „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. Do etapu okręgowego zakwalifikowanych zostało 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na etapie szkolnym. Zostali oni wyłonieni spośród 154 uczestników startujących w tegorocznej Olimpiadzie.

Zawody monitorowane były przez członków Komitetu Okręgowego OWE: dr hab. Ewę Gruszewską (p.o. Przewodniczącego Komitetu), mgr Łukasza Siemieniuka (Sekretarz Komitetu), dr hab. Annę Grześ oraz mgr Bogdana Rudzińskiego. W czasie, gdy uczniowie trudzili się nad testami, odbyło się spotkanie z nauczycielami przygotowującymi młodzież do Olimpiady.

Do Etapu centralnego zakwalifikowało się dwóch uczestników z Komitetu Okręgowego w Białymstoku: Tworkowski Rafał (62 pkt) oraz Kiersnowski Grzegorz (62 pkt) obaj z  II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Serdecznie gratulujemy!!! Życzymy powodzenia na etapie centralnym (6-7.04.2019 r.).

Pełna lista osób zakwalifikowanych do III Etapu: http://www.owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxxii/xxxii-owe-zakwalifikowanizawody-centralne.pdf

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów II stopnia OWE, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia:http://www.owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/niezakwalifikowani/xxxii/xxxii-owe-niezakwalifikowanizawody-centralne.pdf

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. XXXII Olimpiada objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl