Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

OWE

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap okręgowy

9 stycznia 2020 roku na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB odbył się etap okręgowy  XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Do tego etapu przystąpiło 16 najlepszych uczniów z województwa podlaskiego zakwalifikowanych na podstawie wyników etapu szkolnego. Tegorocznej edycji Olimpiady przyświeca hasło: „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej". 100 najlepszych uczniów wyłonionych w etapie okręgowym konkurować będzie w eliminacjach centralnych, które odbędą się 4-5 kwietnia 2020r. w Serocku.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół średnich oraz ich nauczycieli. Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Laureaci i finaliści Olimpiady są obecnie uznanymi naukowcami, przedsiębiorcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szczebla administracji państwowej.

OWE2020 2   OWE2020 1

Cztery Czwartki przed Olimpiadą

Serdecznie zapraszamy na zajęcia pogłębiające wiedzę uczniów przygotowujących się do kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 
Harmonogram spotkań: 
12.09.2019 r.
Spotkanie z Mikroekonomią Prowadzący: dr hab. Ewa Gruszewska prof. UwB,
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB
26.09.2019 r. Spotkanie z Makroekonomią Prowadzący: prof. dr hab. Robert Ciborowski
10.10.2019 r. Spotkanie z Teorią Zarządzania i Marketingu Prowadzący: dr Marek Kruk
24.10.2019 r.  Spotkanie z Analizą finansową Prowadzący: dr Anna Dyhdalewicz
Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, Białystok, ul. Warszawska 63, sala 201, godz. 17.00-18.30
 
Cztery Czwartki przed Olimpiadą plakat biały

XXXII OWE: Osiągnięcia uczniów z Okręgu Białystok

Laureatem XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został: Grzegorz Kiersnowski z II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Finalistą XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został: Rafał Tworkowski z II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Serdecznie gratulujemy!!!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl