Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

OWE

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - podsumowanie

W roku szkolnym 2015/2016 pod hasłem „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy” odbyła się XXIX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek Belka. Do udziału w zawodach XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie 12 112 uczniów z 832 szkół ponadgimnazjalnych. 

Zawody I stopnia (szkolne) zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć uczestniczenia w Olimpiadzie i przystąpiły do niej w dniu 4 listopada 2015 r. Zawody II stopnia (okręgowe) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 8 stycznia 2016 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 890 najlepszych uczestników z 294 szkół, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych. Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 101 uczniów z 55 szkół. Zawody te odbyły się 2 i 3 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 56 najlepszych – po części pisemnej – uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.

XXIX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Nikodem Kramarz z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajął Rafał Kamiński z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Julian Smółka z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie. W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 16 szkół. Pełną listę laureatów i finalistów XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej owe.pte.pl.

Najlepszymi szkołami w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (5 laureatów, 1 finalista), XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie (3 laureatów, 2 finalistów), VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (2 laureatów, 1 finalista).

Zawody II stopnia (okręgowe) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

13 stycznia 2012 roku w Auli Nr 7 - Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przebiegające pod hasłem „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego".

W zawodach okręgowych uczestniczyło 18 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu białostockiego, wyłonionych z 272 uczniów biorących udział w etapie szkolnym przez działające przy Oddziale PTE Jury Okręgowego Komitetu OWE w Białymstoku.

Zawody monitorowane były przez członków Komitetu Okręgowego OWE: mgr Wierę Buchowiec i mgr Halinę Panasiuk pod kierunkiem Przewodniczącej - Prezes PTE, dr Jolanty Sienkiewicz oraz Sekretarza – mgr Marcina Pogorzelskiego.

Z nauczycielami przygotowującymi młodzież do Olimpiady spotkał się Wice- Prezes Zarządu Oddziału dr Adam Szczepanowski.

Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku reprezentowały: Rektor - dr Mirosława Cywoniuk oraz Prorektor - dr Grażyna Klamecka - Roszkowska.

Zdjęcia z tego wydarzenia w naszej galerii:

zdjęcia XXV OWE

Zdjęcia ze wcześniejszych Ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej:

Zdjęcia OWE

Zawody II stopnia (okręgowe) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Informujemy, iż zawody II stopnia (okręgowe) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, odbędą sie dnia 13 stycznia 2012r. (piątek).

Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 11.00

Miejsce:

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok. Budynek D, aula nr 7

 

Do zawodów tego stopnia Olimpiady, zakwalifikowanych został łącznie 21 uczniów (lista w załaczniku).


Uczestnicy będą odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym, nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady, rozwiązywali zadanie z analizy finansowej oraz testu składającego się z 30 pytań (każde z jedną prawidłową odpowiedzią)

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl