Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

OWE

XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Najblizsze wydarzenia:

9 listopada - zawody I stopnia (szkolne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

16 listopada - przekazanie przez szkoły do właściwych miejscowo Komitetów Okręgowych prac z zawodów I stopnia (szkolnych) wraz z protokołami.

do 5 grudnia - ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami.

Informacje ogólne

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, począwszy od roku szkolnego 1987/88. Od kilku lat corocznie w Olimpiadzie uczestniczy około 12,5 tys. uczniów szkół średnich rywalizujących o tytuły 30 laureatów, w tym o zaszczytny tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwycięzcy uzyskują prawo wstępu na wiele wyższych uczelni ekonomicznych, uniwersytetów, wyższych szkół technicznych, pedagogicznych bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają już, i w przyszłości zasilać będą, szeregi kadry menedżerów i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Czytaj więcej: Informacje ogólne

Jubileuszowa XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2011/2012 zostanie przeprowadzona XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego".

Inspiracją dla tej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stał się ostatni głęboki kryzys finansowy i gospodarczy, który wykazał wiele słabości w funkcjonowaniu współczesnego systemu ekonomicznego. Skutki kryzysu są dotkliwe dla społeczeństw wielu krajów. Panuje zgodność, że przyczyny kryzysu tkwią w nieracjonalnych zachowaniach podmiotów systemu ekonomicznego, zwłaszcza podmiotów sektora finansowego. Stąd też rządy wielu krajów, ugrupowania gospodarcze podjęły intensywne działania w celu ograniczenia ryzyka ponownego kryzysu. W ośrodkach naukowych trwają badania nad przyczynami obecnego kryzysu systemowego oraz kierunkami zmian w modelu ekonomicznym.

Czytaj więcej: Jubileuszowa XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl