Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

OWE

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXII OWE

11 stycznia 2019 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB odbył się II etap (okręgowy) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w województwie podlaskim organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Białymstoku. Hasło przewodnie tegorocznej Olimpiady to: „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. Do etapu okręgowego zakwalifikowanych zostało 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na etapie szkolnym. Zostali oni wyłonieni spośród 154 uczestników startujących w tegorocznej Olimpiadzie.

Zawody monitorowane były przez członków Komitetu Okręgowego OWE: dr hab. Ewę Gruszewską (p.o. Przewodniczącego Komitetu), mgr Łukasza Siemieniuka (Sekretarz Komitetu), dr hab. Annę Grześ oraz mgr Bogdana Rudzińskiego. W czasie, gdy uczniowie trudzili się nad testami, odbyło się spotkanie z nauczycielami przygotowującymi młodzież do Olimpiady.

Do Etapu centralnego zakwalifikowało się dwóch uczestników z Komitetu Okręgowego w Białymstoku: Tworkowski Rafał (62 pkt) oraz Kiersnowski Grzegorz (62 pkt) obaj z  II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Serdecznie gratulujemy!!! Życzymy powodzenia na etapie centralnym (6-7.04.2019 r.).

Pełna lista osób zakwalifikowanych do III Etapu: http://www.owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxxii/xxxii-owe-zakwalifikowanizawody-centralne.pdf

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów II stopnia OWE, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia:http://www.owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/niezakwalifikowani/xxxii/xxxii-owe-niezakwalifikowanizawody-centralne.pdf

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. XXXII Olimpiada objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

OWE w liczbach

Liczba osób zgłoszonych/zakwalifikowanych

XXI
OWE

XXII
OWE

XXIII
OWE

XXIV
OWE

XXV
OWE

XXVI
OWE

XXVII
OWE

XXVIII
OWE

XXIX
OWE

XXX
OWE

XXXI
OWE

XXXII
OWE

 Etap I - szkolny

404

611

456

365

272

322

424

347

313

346

312

215

Etap II - okręgowy

20

30

23

19

16

24

27

25

26

26

22

16

Etap III - centralny

4

1

3

3

1

0

2

2

1

0

2

Laureaci/finaliści

2/b.d.

2/2

1/0

2/1

3/0

1/0

0/0

0/2

2/0

1/0

0/0

 1/1

OWE w liczbach

Liczba osób zgłoszonych/zakwalifikowanych

XXI
OWE

XXII
OWE

XXIII
OWE

XXIV
OWE

XXV
OWE

XXVI
OWE

XXVII
OWE

XXVIII
OWE

XXIX
OWE

XXX
OWE

XXXI
OWE

XXXII
OWE

 Etap I - szkolny

404

611

456

365

272

322

424

347

313

346

312

215

Etap II - okręgowy

20

30

23

19

16

24

27

25

26

26

22

16

Etap III - centralny

 

4

1

3

3

1

0

2

2

1

0

2

Laureaci/finaliści

2/b.d.

2/2

1/0

2/1

3/0

1/0

0/0

0/2

2/0

1/0

0/0

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl