Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

OWE

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2018/2019 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”. Honorowy patronat nad XXXII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej,począwszy od roku szkolnego 1987/1988. Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju oraz ich nauczycieli. Znajduje to wyraz w liczbie uczestników i szkół przystępujących do zawodów każdej edycji Olimpiady. W dotychczas zorganizowanych trzydziestu jeden edycjach Olimpiady udział wzięło blisko 330 tys. uczniów. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w "Informatorze o XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej"
na stronie: http://owe.pte.pl/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej/

Zawody III stopnia (centralne) XXX OWE

Zawody III stopnia (centralne) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 1 i 2 kwietnia 2017 r. (sobota i niedziela) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku (woj. mazowieckie).

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

XXX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Piotr Ciepliński – uczeń Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK w Toruniu. Drugie miejsce zajeła Alicja Okapa z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie. Na trzecim miejscu znalazł się Przemysław Karpisz z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie.

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXX OWE.

Lista laureatów XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: 
http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/laureaci/laureaci-xxx-owe.pdf

Lista finalistów XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: 
http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/finalisci/finalisci-xxx-owe.pdf

Zawody II stopnia (okręgowe) XXX OWE

Zawody II stopnia (okręgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 13 stycznia 2017 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski.

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

- jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
- zadania z analizy finansowej,
- 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Komitetu Okręgowego w Białymstoku: http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxx/xxx-owe-lista-zakwalifikowanych-do-zawodow-centralnych.pdf

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów II stopnia (okręgowych) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia (centralnych): 
http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/niezakwalifikowani/xxx/xxx-owe-lista-uczestnikow-niezakwalifikowanych-do-zawodow-centralnych.pdf

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl