Logo

Patronaty PTE

II międzynarodowe seminarium naukowe nt. "Procedury finansowe krajów Europy Środkowej i Wschodniej". Organizator: Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Białystok, Wydział Prawa UwB, 19 października 2018 r.

IV Konferencja Naukowa z cyklu "Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych".
Copyright © PTE Oddział w Białymstoku