Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

OWE

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą i społeczną nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie Komitet Główny OWE podjął decyzję, że XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbędzie się pod hasłem „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.

Kolejna edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będzie dotyczyć konsekwencji szoku wywołanego światową pandemią COVID-19 dla gospodarki i systemu finansowego. Przerwane łańcuchy dostaw, tzw. lockdowny, wzrost poziomu bezrobocia, zmienność cen aktywów na giełdach, przeniesienie części branż do rzeczywistości wirtualnej, bankructwa przedsiębiorstw oraz osłabienie sytuacji finansów publicznych w licznej grupie państw itd. – to tylko niektóre problemy związane z pandemią nowego koronawirusa. Stąd też, Komitet Główny wyraża przekonanie, że podjęta w ramach XXXIV OWE problematyka pozwoli przybliżyć uczniom szkół średnich w Polsce fundamenty ekonomiczne wspomnianych problemów i będzie przyczynkiem do zastanowienia się nad najlepszym możliwym, ze względu na gospodarkę i społeczeństwo, rozwiązaniem zaistniałej sytuacji. 

Tak, jak w poprzednich edycjach, część pisemna Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będzie skoncentrowana wokół jej hasła przewodniego. Ze względu na obszerny zakres tematyki podejmowany przez bieżącą, XXXIV edycję olimpiady, powyższy tekst stanowi jedynie zarys problemów ujętych w pytaniach o charakterze ogólnym. Tradycyjnie, części testowe będą obejmować całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowy. Dla zawodów I i II stopnia (szkolnych i okręgowych) przewidziana jest forma pisemna. Natomiast zawody III stopnia (centralne) przeprowadzone zostaną zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w szkołach na terenie całego kraju 4 listopada 2020 r. Kolejny etap zawodów – II stopnia (okręgowy) – odbędzie się 15 stycznia 2021 r. w 17. komitetach okręgowych powołanych przy oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 10 i 11 kwietnia 2021 r. w Serocku koło Warszawy

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w "Informatorze o XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej"
na stronie: http://owe.pte.pl/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej/

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - zmiana terminu

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów I stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w terminie co najmniej 7 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych wynikających z Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Komitet Główny wyda komunikat dotyczący dokładnej daty przeprowadzenia zawodów I stopnia.
Informacja Komitetu Głównego OWE: http://www.owe.pte.pl/aktualnosci,359.html

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap okręgowy

9 stycznia 2020 roku na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB odbył się etap okręgowy  XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Do tego etapu przystąpiło 16 najlepszych uczniów z województwa podlaskiego zakwalifikowanych na podstawie wyników etapu szkolnego. Tegorocznej edycji Olimpiady przyświeca hasło: „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej". 100 najlepszych uczniów wyłonionych w etapie okręgowym konkurować będzie w eliminacjach centralnych, które odbędą się 4-5 kwietnia 2020r. w Serocku.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół średnich oraz ich nauczycieli. Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Laureaci i finaliści Olimpiady są obecnie uznanymi naukowcami, przedsiębiorcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szczebla administracji państwowej.

OWE2020 2   OWE2020 1

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl