Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

Ekonomistalogo                logopte small czarne                    

OWE

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ruszyła. Zapraszamy do uczestnictwa

Decyzją Komitetu Głównego bieżąca edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  (XXXV) odbywać się będzie pod hasłem „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Przyjęcie wspomnianego hasła przewodniego ma na celu zapoznanie uczestników Olimpiady ze znaczeniem, jakie giełdy pełnią obecnie we współczesnej gospodarce rynkowej oraz przybliżenie im realiów funkcjonowania tego typu instytucji rynkowych. Co więcej, taki dobór tematyki będącej przedmiotem dyskusji w ramach XXXV OWE jest wynikiem wzrostu zainteresowania rynkiem kapitałowym w polskim społeczeństwie, jaki ma miejsce w konsekwencji pandemii COVID-19. Szczególnym jego wyrazem jest wzrost liczby rachunków maklerskich w okresie od stycznia do listopada 2020 r. o 66 tysięcy. Prawidłowe wybory inwestycyjne podejmowane na tym rynku wymagają posiadania stosowanej wiedzy z zakresu jego funkcjonowania. Stąd też, w opinii Komitetu Głównego celowe jest jej poszerzenie w szczególności w przypadku uczniów szkół średnich, którzy w niedługiej przyszłości będą podejmować decyzje dotyczące swoich oszczędności.

Hasło przewodnie XXXV OWE w zaprezentowanym kształcie jest również wynikiem owocnej współpracy pomiędzy Komitetem Głównym OWE oraz Giełdą Papierów  Wartościowych w Warszawie. Stanowi ono nawiązanie do jubileuszu XXX-lecia Giełdy.

Wyrazem tej współpracy jest objęcie obecnej edycji OWE honorowym patronatem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

OWE. Informacje szczegółowe: http://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne.html
Kalendarium zawodów: http://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/ramowy-harmonogram-zawodow.html

Zapraszamy do uczestnictwa.

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - zmiana terminu

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów I stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w terminie co najmniej 7 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych wynikających z Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Komitet Główny wyda komunikat dotyczący dokładnej daty przeprowadzenia zawodów I stopnia.
Informacja Komitetu Głównego OWE: http://www.owe.pte.pl/aktualnosci,359.html

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą i społeczną nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie Komitet Główny OWE podjął decyzję, że XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbędzie się pod hasłem „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.

Kolejna edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będzie dotyczyć konsekwencji szoku wywołanego światową pandemią COVID-19 dla gospodarki i systemu finansowego. Przerwane łańcuchy dostaw, tzw. lockdowny, wzrost poziomu bezrobocia, zmienność cen aktywów na giełdach, przeniesienie części branż do rzeczywistości wirtualnej, bankructwa przedsiębiorstw oraz osłabienie sytuacji finansów publicznych w licznej grupie państw itd. – to tylko niektóre problemy związane z pandemią nowego koronawirusa. Stąd też, Komitet Główny wyraża przekonanie, że podjęta w ramach XXXIV OWE problematyka pozwoli przybliżyć uczniom szkół średnich w Polsce fundamenty ekonomiczne wspomnianych problemów i będzie przyczynkiem do zastanowienia się nad najlepszym możliwym, ze względu na gospodarkę i społeczeństwo, rozwiązaniem zaistniałej sytuacji. 

Tak, jak w poprzednich edycjach, część pisemna Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będzie skoncentrowana wokół jej hasła przewodniego. Ze względu na obszerny zakres tematyki podejmowany przez bieżącą, XXXIV edycję olimpiady, powyższy tekst stanowi jedynie zarys problemów ujętych w pytaniach o charakterze ogólnym. Tradycyjnie, części testowe będą obejmować całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowy. Dla zawodów I i II stopnia (szkolnych i okręgowych) przewidziana jest forma pisemna. Natomiast zawody III stopnia (centralne) przeprowadzone zostaną zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w szkołach na terenie całego kraju 4 listopada 2020 r. Kolejny etap zawodów – II stopnia (okręgowy) – odbędzie się 15 stycznia 2021 r. w 17. komitetach okręgowych powołanych przy oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 10 i 11 kwietnia 2021 r. w Serocku koło Warszawy

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w "Informatorze o XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej"
na stronie: http://owe.pte.pl/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej/

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626
pte@uwb.edu.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Regulamin strony internetowej

escort ataköy avrupa yakası escort esenyurt escort halkalı escort