Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Informacje podstawowe

>>> REGULAMIN WYDAWNICTWA PTE ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU (pdf) <<<

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku, powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz współpracujących z nimi osób. Nasze prace koncentrują się na promowaniu wyników badań naukowych, by zwiększyć zasięg ich oddziaływania. Popularyzujemy również wiedzę z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, organizacja i zarządzanie). Wydawnictwo przyjmuje do wydania monografie naukowe oraz podręczniki akademickie zarówno jedno-, jak i wieloautorskie.

Pracami Wydawnictwa kieruje Komitet Wydawniczy powołany przez Zarząd PTE Oddział w Białymstoku.

W trosce o najwyższą jakość publikacji Komitet Wydawniczy PTE Oddział w Białymstoku na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dba o przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, prawa własności intelektualnej oraz zasad określonych przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committe on Publication Ethics, COPE - https://publicationethics.org/).

Zasady etyki przyjęte przez Wydawnictwo PTE Oddział w Białymstoku obowiązują Wydawnictwo, autorów oraz recenzentów. Komitet Wydawniczy PTE Oddział w Białymstoku monitoruje przestrzeganie zasad etyki wydawniczej przez autorów, recenzentów oraz inne osoby związane z pracami wydawniczymi.

- Wydawnictwo jest odpowiedzialne za tworzenie, udoskonalanie i wdrażanie zasad etyki wydawniczej.
- Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy.
- Wydawnictwo podejmuje decyzję o przyjęciu utworu do publikacji (lub jego odrzuceniu) w sposób jawny i przejrzysty w oparciu o uzyskane recenzje. Najważniejszą przesłanką decydującą jest wartość merytoryczna nadesłanego tekstu.
- Wydawnictwo jest odpowiedzialne za obsługę administracyjną procedury wyboru recenzentów, zapewniając wysoką jakość recenzji, anonimowość i brak konfliktu interesów.
- Każdy nadesłany tekst przechodzi recenzję merytoryczną.
- Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom nazywanym ghostwriting (pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do powstania publikacji) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu publikacji).
- Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
- Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

Skład Komitetu Wydawniczego PTE Oddział w Białymstoku

- Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB - Przewodniczący
- Dr Anna Dyhdalewicz
- Dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB
- Dr Adam E. Szczepanowski
- Dr Luiza Kostecka-Tomaszewska – Sekretarz

Kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PTE Oddział w Białymstoku
ul. Warszawska 63
15-06 Białystok
Tel. (85) 7457726

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl