Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - podsumowanie

W roku szkolnym 2015/2016 pod hasłem „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy” odbyła się XXIX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek Belka. Do udziału w zawodach XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie 12 112 uczniów z 832 szkół ponadgimnazjalnych. 

Zawody I stopnia (szkolne) zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć uczestniczenia w Olimpiadzie i przystąpiły do niej w dniu 4 listopada 2015 r. Zawody II stopnia (okręgowe) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 8 stycznia 2016 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 890 najlepszych uczestników z 294 szkół, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych. Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 101 uczniów z 55 szkół. Zawody te odbyły się 2 i 3 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 56 najlepszych – po części pisemnej – uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.

XXIX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Nikodem Kramarz z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajął Rafał Kamiński z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Julian Smółka z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie. W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 16 szkół. Pełną listę laureatów i finalistów XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej owe.pte.pl.

Najlepszymi szkołami w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (5 laureatów, 1 finalista), XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie (3 laureatów, 2 finalistów), VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (2 laureatów, 1 finalista).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl