Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB

Adam Sadowski

Źródło: "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2018, nr 2(81), s. 150.


 

     Dr hab. prof. UwB Adam Sadowski był długoletnim pracownikiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB. Nie pamiętam dokładnie, kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z nim, jako nauczycielem, ale jestem pewna, że musiało to być jeszcze na studiach. Od początku mojej pracy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania był obecny wśród pracowników, wyróżniał się swoją aktywnością społeczną, często zabierał głos w ważnych sprawach, nie bał się podejmować trudnych kwestii. Moja współpraca z Adamem Sadowskim zacieśniła się wraz z wstąpieniem przeze mnie do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2006 r. Od tego czasu regularnie uczestniczyłam w spotkaniach organizowanych przez PTE Oddział w Białymstoku na białostockich uczelniach i słuchałam wystąpień m.in. Adama Sadowskiego, prof. UwB. Wspólnie z dr. Adamem Szczepanowskim - zainicjował cykliczne spotkania ekonomistów ze środowisk białostockich w ramach Podlaskich Forów Ekonomistów. Od 2008 roku takich seminariów/konferencji zorganizowano osiemnaście (do połowy 2018 r.).
     Po wyborze Adama Sadowskiego na Prezesa Oddziału PTE w Białymstoku i przeniesieniu Oddziału pod skrzydła Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku działalność stowarzyszenia uległa widocznemu ożywieniu. Z perspektywy czasu wydaje się, że było to bardzo dobre posunięcie dla rozwoju PTE Oddział w Białymstoku. Po okresie stagnacji Oddział zaczął powiększać swój stan osobowy. Dzięki aktywności Prezesa i umiejętności motywowania do działania innych podjęto nowe inicjatywy: wydawniczą – do połowy 2018 roku opublikowano 9 monografii oraz konkursową – po raz trzeci w tym roku ogłosiliśmy konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską. Dzięki temu, że prof. Sadowski koordynował prace w ramach projektu SULANET, udało się zorganizować wspólną konferencję naukową. Był zawsze oddany sprawie PTE, bez wahania poświęcał swój czas na prace koncepcyjne i organizacyjne. Angażował się w prace PTE Oddział w Białymstoku oraz Zarządu Krajowego PTE, był członkiem Rady Naukowej PTE. Byłam jednym z najbliższych współpracowników Profesora w PTE i koleżanką z uczelni. Wielokrotnie rozmawiałam z Adamem Sadowskim o rozwoju Oddziału i wiem, że miał wiele nowych pomysłów. Wiadomość o śmierci Adama była szokiem. Trudno wyobrazić sobie, jak Oddział będzie funkcjonował bez Niego. To duża strata dla PTE i środowiska ekonomistów w Białymstoku. Trudno mi przyjąć do wiadomości, że jego miejsce na Radzie Wydziału będzie puste, że nie mam już szans na nasze dyskusje. Odebrałam tę śmierć jako stratę osobistą. Mam nadzieję, że Adam Sadowski zostanie na długo w naszej pamięci.

Ewa Gruszewska

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl