Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Terminarz XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody I stopnia (szkolne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody I stopnia (szkolne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 9 listopada 2011 r. (środa) – rozpoczęcie o godz. 9:00.

Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady, rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

 Zawody II stopnia (okręgowe) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody II stopnia (okręgowe) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 13 stycznia 2012 r. (piątek) – rozpoczęcie o godz. 11:00.

Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali zadanie z analizy finansowej i 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Zawody III stopnia (centralne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody III stopnia (centralne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 24 i 25 marca 2012 r.(sobota i niedziela) w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.

Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpią tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskają minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu będzie odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz będzie prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl