Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

logopte small czarne     

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2018 - przedłużenie terminu

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż decyzją Kapituły Konkursowej  termin składania prac w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie i licencjackie napisane i obronione w 2018 roku został przedłużony do 31 października.
Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku i dotyczy prac obronionych w 2018 roku i napisanych w obszarze: Gospodarka oparta na wiedzy
Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską 2018

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2018 roku i napisanych w obszarze: Gospodarka oparta na wiedzy.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.

Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z opinią Promotora, powinny zostać przesłane na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok. 
Termin składania prac upływa 20 lipca 2018 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 20 września 2018 roku.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, iż laureatami Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku na najlepszą pracę magisterską i dyplomową dotyczącego prac napisanych i obronionych w roku 2017 w obszarze "Finansowe aspekty działalności gospodarczej" zostali:
 
→ I nagroda wśród prac magisterskich: Pani Karolina Hołownia za pracę "Kreatywne aspekty rachunkowości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw", której promotorem była Pani dr Anna Dyhdalewicz;

→ I nagroda wśród prac dyplomowych: Pani Anna Olszewska za pracę "Analiza źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie 'Lumiere' sp. z o.o." , której promotorem była Pani dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska.

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursu

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku na najlepszą pracę magisterską i dyplomową dotyczy prac napisanych i obronionych w roku 2017 w obszarze:

                                                       Finansowe aspekty działalności gospodarczej

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Ekonomii i Zarządzania), Politechniki Białostockiej (Wydział Zarządzania) oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
         - prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
         - 
prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.
Termin przesłania wniosków oraz wydrukowanych prac wraz z opinią Promotora na adres PTE Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, ustala się na dzień 20 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na dzień 20 września 2017 r. 
Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

→  Formularz zgłoszeniowy  ←

Prezes PTE Oddział w Białymstoku
dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
15-062 Białystok; ul. Warszawska 63
Nr konta: BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0273 9550
KRS: 0000120932; NIP: 542-021-16-40; REGON: 050041626

pte@uwb.edu.pl